31. 3. 2019

Výsadba stromů v Čertově rokli

Už příští víkend proběhnou v naší městské části dvě důležité akce. Současné sucho vedlo k uschnutí množství stromů v Čertově rokli a tak vedení radnice MČ pořádá veřejnou akci, kdy každý zájemce může pomoct s vysazováním nových stromů. Informace se dozvíte na stránkách MČ zde. Akce proběhne v sobotu 6. 4. 2019 od 10 hodin. Tuto aktivitu vítáme a jsme rádi, že se současné vedení radnice rozhodlo přiblížit danou problematiku všem občanům, kteří se díky osobní angažovanosti a spolupráci mohou o stav zeleně více zajímat.

Ukliďme Česko

Druhá akce, která proběhne také v sobotu 6. 4., je Ukliďme Česko. Na území naší MČ se uskuteční úklidů hned několik a také na celobrněnské úrovni je z čeho vybírat. Přidejte se k některému z úklidů a pomozte udělat naše město krásnější a připravit ho na jaro. Určitě si to zaslouží. Podívejte se na mapu projektů a vyberte si! Členové naší základní organizace Zelených na Brně-severu se v letošním roce rozhodli přidat individuálně k projektům blízkým bydlišti, tak se s námi potkáte na různých místech. Jelikož zároveň probíhá i výsadba stromů v Čertově rokli, tam se s některými z nás můžete také potkat. Fotky budou následovat.

Jedna vlaštovka…

Jakákoli aktivita pro zeleň a přírodu je vítaná. Bohužel, jeden takový víkend nestačí. Stav zeleně v naší MČ (a v celém Brně) se zhoršuje, jelikož často kvůli necitlivým rekonstrukcím dojde k vykácení stromů, které nejsou poté nahrazeny. Přicházíme tak o stromy a město se dále otepluje. Velmi bychom ocenili výsadbu nových stromů v nových lokalitách a i v těch, kde stromy dříve stávaly a už tam nejsou – i když by na to byly vhodné podmínky. Vedení městské části musí myslet na kvalitu života všech občanů v celé městské části a snažit se, aby i ve všech částech bylo co nejvíce zeleně a stromů. Všechny aktivity k ochraně a rozšiřování zeleně v naší městské části budeme vždy podporovat.

Myslíme si, že také občané by měli mít větší možnost podílet se na starost o zeleň. Adopce stromů a záhonů, vytváření komunitních zahrad, městský sad – to jsou všechno možnosti, jak nabídnout lidem větší zodpovědnost o naši zeleň. Věříme, že příští víkend bude pouze začátkem a další skvělé víkendy pro naši zeleň a přírodu budou následovat.

FACEBOOK