22. 9. 2018

Sever jako čisté, zelené a příjemné místo k životu.

Chceme žít v městské části, kde je na ulicích čisto díky dostatku odpadkových košů a častějšímu úklidu, kde třídit odpad je stejně snadné jako jej házet do popelnice, kde lze třídit i bioodpad, nebo jej kompostovat v komunitních kompostérech. Chceme městskou část, kde se zeleň zbytečně nekácí, naopak jí přibývá, kde se trávníky ani chodníky neudržují jedovatými herbicidy, kde dešťová voda zbytečně neodtéká do kanalizace, ale zavlažuje trávníky a zeleň. Naším speciálním přáním je, aby autobazar na rušné křižovatce Jugoslávská-Merhautova nahradila parková zeleň – stromy, trávník, lavičky a aby na náměstí SNP vzniklo “dešťové hřiště” využívající vodní prvky.

Sever vstřícný k pěším a cyklistům

Chceme žít v městské části, která neupřednostňuje jeden druh dopravy před ostatními, ale poskytuje prostor a infrastrukturu také pěším a cyklistům. Požadujeme, aby se městská část zapojila do projektu Bezpečné cesty do škol, který se zaměřuje na děti docházející každodenně pěšky, a aby zapracovala na zajištění “parkovacích míst” pro cyklisty – bezpečných a pohodlných stojanů na kola, zejména před veřejnými budovami, jako jsou školy, pošty, radnice, poliklinika.

Sever otevřený sportovcům každého věku a úrovně

Chceme, aby naše městská část nabízela co nejširší možnost sportovního vyžití pro všechny generace a skupiny obyvatel. Školy by měly umožnit v odpoledních hodinách veřejnosti využití školních hřišť. Sport je důležitý nejen pro závodníky a výkonnostní sportovce – chceme podporovat amatérské sportovce a sportovkyně prostřednictvím dotací amatérským oddílům a jejich trenérkám a trenérům.

Sever nabízející otevřené a moderní vzdělávání pro všechny

Chceme, aby byly všechny školy v naší městské části otevřené všem dětem bez rozdílu a fungovaly na principu rovného a inkluzivního přístupu ke všem žákům a žákyním. Budeme usilovat o vznik dlouhodobé koncepce na úrovni celého města Brna. Stejně jako na kraji prosadíme zavádění moderních vzdělávacích směrů ve veřejných školách.

Sever jako místo s dostupným bydlením a férovými pravidly

Chceme, aby naše městská část uplatňovala férová a transparentní pravidla pro přidělování obecních bytů. Obecní bytový fond by měl narůstat a být hospodárně udržován.

Sever bezpečný, pečující a pomáhající

Chceme žít v městské části, kde je v rámci snahy o minimalizaci sociálně nežádoucích jevů na prvním místě prevence. Nebudeme ustupovat hazardní lobby, nepřipustíme žádné výjimky pro herny a kasina. Podporujeme kontaktní a preventivní centra a komplexní poradenství a pomoc pro lidi v obtížné životní situaci.

Pokud Vás zajímají konkrétní kroky, mrkněte na náš kompletní program.

FACEBOOK