20. 5. 2016

ZO SZ Brno-sever využila dobrovolnou možnost institutu spolupředsednictví zakotvený nově ve Stanovách SZ, který zavedla na své úrovni rozhodování. Institut spolupředsednictví je inspirovaný modelem německých (a jiných) Zelených a symbolizuje novou politickou kulturu. Spoluředsednictví je v zeleném myšlenkovém okruhu zpravidla představováno ženou a mužem, ale obecně jde o symbol kultivovaného dialogu mezi dvěma odlišnými názory, které se vzájemně respektují. Spolupředsedkyně a spolupředseda jednají ve vzájemném souladu a důvěře. Odtud je zřejmé, že zelený světonázor není zúžen na ochranu životního prostředí, ale představuje a prosazuje novou kvalitu ve společnosti a mezilidských vztazích obecně.

ZO SZ Brno-sever má od 16.5.2016 ve vedení spolupředsedkyni Miluši Zemanovou Palánovou a spolupředsedu Ivo Burgera. Od 18.5.2016 po rezignaci dosavadní zastupitelky Barbory Beránkové a zastupitele Jakuba Houšky z vážných rodinných důvodů jsou jejich nástupci za SZ v zastupitelstvu MČ Miluše Zemanová Palánová a Jindřich Jedlička. Dosavadní předseda Jakub Houška nadále zůstává členem Rady základní organizace.

Naše ZO v posledním roce dosáhla co do počtu členů dvojciferného čísla a pokračuje dál jako společenství hodnotově spřízněných osobností, motivovaných v práci pro rozvoj a blaho naší městské části.

FACEBOOK