17. 10. 2014

Vážené příznivkyně, vážení příznivci zelené politiky,

SZ na Brně-severu získala v komunálních volbách 2014 5,45% platných voličských hlasů, což jí přiznává 2 mandáty v 35-ti mandátovém zastupitelstvu MČ. Oproti volbám v roce 2010 jsme si polepšili prakticky ve všech volebních okrscích, kromě Lesné, v průměru to byl výsledek lepší než před čtyřmi lety.

Tímto děkujeme všem, kteří nám dali ve volbách důvěru. Nezklameme!

Volební výsledky v městské části Brno-sever daly silný mandát čtyřem politickým subjektům: Sdružení občanů Lesné (9 mandátů), ČSSD (6 mandátů), ANO 2011 (6 mandátů), KDU-ČSL (4 mandáty). Toto rozložení sil dávalo šanci sestavit stabilní koalici, a to hned v několika variantách. Vyjednávacím týmům těchto subjektů se však nepodařilo najít shodu, a tím přišly na řadu další varianty složené z 5 či 6 subjektů. Strana zelených (SZ) byla oslovena s nabídkou pětičlenné koalice ČSSD, ANO 2011, „A co Brno?“ / Spol. pro Brno-sever, TOP09, SZ. Několikafázové jednání ukázalo značnou programovou shodu i elementární vůli a schopnost konsensu na všech stranách. Proto SZ považuje tuto koalici za uskupení, které má v tomto okamžiku největší předpoklad funkčnosti a stability po celé čtyřleté volební období. SZ stvrdila dnes svým podpisem koaliční smlouvu, v níž jsou obsaženy všechny její nejdůležitější programové priority. SZ bude zastoupena ve vedení městské části jedním postem v jedenáctičlenné radě.

Za ZO SZ Brno-sever

Jakub Houška

FACEBOOK